About Nam Anh Group

OPEN LETTER OF DIRECTORS

Dear Customer !

On behalf of the leadership and all employees of Nam Anh Group ….

More

MISSION – VISION – CORE VALUE

NamAnh Group constantly striven to becoming a presitiglous brand at domestic and abroad as well…

More

THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

History of formation and development of Nam Anh Group …

More

ORGANIZATION CHART

Organization chart of Nam Anh Group, team…

More

Field of action

OTHER SPECIFIC TECHNOLOGY

Với phương châm “Tạo sự khác biệt” bên cạnh đó là bộ máy cán bộ nhân viên đầy nhiệt huyết, sáng tạo và năng động

INDUSTRIAL CONSTRUCTION

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được “chế tạo,

CIVIL CONSTRUCTION

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo sự phát triển của chất lượng đời sống con người trong đó thiết yếu nhất vẫn là

TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE

Hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy liên kết và hợp

Outstanding project

RACH CHIEC BRIDGE

  Total length: 540.0m Main span: 220.0m Location: Ho Chi Minh City – Completed: 2015

Xem thêm
LE HONG PHONG BRIDGE

  Total length: 267.0 m Main span: 99.0m Location: Hai Phong City – Completed: 2017

Xem thêm
BEN TUONG BRIDGE

Total length: 384.0 m Main span: 188.6 m Location: Thai Nguyen City – Completed Work:

Xem thêm
HOANG VAN THU BRIDGE

Total length: 1570.0 m Main spans: 290 m Location: Hai Phong City – Under Construction

Xem thêm

New

partner